Набивки салникови

набивки салникови

Оплетени набивки се използват във всички отрасли на промишлеността и са създадени, за да осигурят уплътнение между валове или оси и салниковото гнездо.

Основният материал, импрегнирането и вида на оплетката са избрани, така че да осигурят най-добро уплътнение и триенето да е възможно най-малко. Лубрикантите, заложени в набивката, са много важни, тъй като предпазват от “работа на сухо” по време на стартовата фаза и работния процес.