Графитни набивки

graphite

605

Набивка 605 е изработена от влакна от чист експандиран графит със памучна сърцевина. Благодарение на своята топло и химико устойчивост, възможност за самосмазване и добра топло проводимост, експандираният графит е перфектен за набивки за високи температури, използвани при центробежни помпи и арматури. Като се замени инконелното подсилване със памучно, механичните параметри на набивката намаляват, но тя става по-мека ис по-този назин се намалява коефициента на триене.

 

Тип 605 Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +450 при пара до 550 при безкислородна среда до 2000
Налягане, Р(bar) 200 не 40
Скорост, V(m/s) 2 не 40

Приложение:

Препоръчва се употреба в кутии на помпи и арматура при температури до 450 °C, със вода, пара, масла, разтворители, соли, киселини и алкали, с изкл. На силни окислители. Не се препоръчва за употреба с течни метали и абразивна среда.

Специално се препоръчва за центробежни помпи, където PTFE (тефлон) не може да се използва поради ограничения в температурният обхват.


 

6051

Набивка 6051 е изработена от влакна чист експандиран графит, подсилен с тънки инконелни нишки. Поради топлинната и химическа устойчивост, способност за самосмазване и добра топлопроводимост на експандирания графит, той е перфектен материал за набивки за високи температури. Използването на подсилване с инконелни нишки подобрява механичната якост на набивката.

Тип 6051 Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +600 при безкислородна среда до 2000
Налягане, Р(bar) 320 не не
Скорост, V(m/s) 2 не не

 

Приложение:

Препоръчителна употреба при арматура, където е необходима устойчивост на крайно висока температура, при вода, пара,масла,разтворители,соли,киселини,алкали с изключение на силни окислители. Не се препоръчва за употреба с течни метали и абразивна среда.


 

6055

Набивка 6055 е изработена от влакна чист експандиран графит подсилени с инконелни нишки, които обвиват всяка една оплетка.Благодарение на топло и химико устойчивостта, свойствата да се самосмазва и добрата топлопроводимост, графитът е перфектен за употреба в набивки за високи температури. Използването на подсилване с инконелни нишки подобрява здравината на набивката. Тези показатели позволяват употребата на тази набивка в среда с изключително голямо налягане.

 

 

Тип 6055 Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +600 при безкислородна среда до 2000
Налягане, Р(bar) 600 не не
Скорост, V(m/s) 1.5 не не

 

Приложение:

Препоръчва се за употреба при арматура с изключително високо налягане, при вода,пара,масла,разтворители,соли,киселини и алкали с изключение на силни окислители. Не се препоръчва за употреба с течни метали и при абразивна среда.


645

Набивка 645 е изработена от чисти графитни влакна със памучна основа, като допълнително е импрегнирана със PTFE (тефлон). Благодарение на топло и химико устойчивостта, свойствата да се самосмазва и добрата топлопроводимост, графитът е перфектен за употреба в набивки за високи температури. Добавянето на PTFE (тефлон) намалява издръжливостта на високи температури, но увеличава коефициента на триене и улеснява присъединяването към различни части, както и самият монтаж.

Тип 645 Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +280
Налягане, Р(bar) 100 не 25
Скорост, V(m/s) 2 не 25

 

Приложение:

Набивка 645 се препоръчва за работа до 280 градуса при вода,пара,масла,разтворители,соли,киселини и алкали с изключение на силни окислители. Не се препоръчва за употреба при абразивна среда.