Хибридни набивки (тефлон с графит)

6086_zebra

6086_zebra

Набивката Тип 6086 “ZEBRA” съчетава отличното качество на нишката GORE GFO® и механичната здравина на арамидната нишка. Благодарение на специалното оплитане набивката е усилена с арамидна нишка по цялото напречно сечение. Набивката има добра адаптивност към салниковото гнездо, нисък коефициент на триене и висока механична здравина.

Тип 6086 “ZEBRA” Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +280
Налягане, Р(bar) 300 не 20
Скорост, V(m/s) 2 не 20
pH 0-14

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Специалната изработка на тази набивка позволява употребата и в центробежни помпи и арматури в контакт с топла и студена вода, водни пари, солени разтвори, киселини и основи, масла, разтворители и суспензии на твърди частици в тези среди.

Отговаря на стандарт: PN-75/P-04779/03


 

6087

Набивка 6087 GAMFLON AR използва по отличен начин способностите на PTFE (тефлон) влакна пълни с графит и силиконово масло, като допълнителна механична якост се добавя от подсилването с арамид. Специалната оплетка на набивка GAMFLON AR, позволява да бъдат подсилени ръбовете и с арамид, което не намалява плъзгащите способности на тефлона (PTFE)

Тип 6087 GAMFLON AR Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +280
Налягане, Р(bar) 300 200 не
Скорост, V(m/s) 2 5 не

Приложение:

Препоръчителна употреба при помпи и арматура, работещи при силно абразивна среда. Тази набивка е перфектна за бутални помпи, където движенията обикновено повреждат класическите набивки.Химическата устойчивост на GAMFLON AR позволява набивката да се използва при вода,масла,течни горива,разтворители и среда със силни киселини и основи.


 

6089

Набивка 6089 е подобна на Набивка 6087 GAMFLON AR като единствената разлика е, че използваните тефлонови влакна са без добавен графит.

Тип 6089 Арматура Бутални помпи Центробежни помпи
Температура, ТºС -200 до +280
Налягане, Р(bar) 300 200 не
Скорост, V(m/s) 2 5 не

Приложение:

Препоръчителна употреба при помпи и арматура, работещи при силно абразивна среда. Тази набивка е перфектна за бутални помпи, където движенията обикновено повреждат класическите набивки.Химическата устойчивост на позволява набивката да се използва при вода,масла,течни горива,разтворители и среда със силни киселини и основи, най-вече където употребата на графит не е приемлива.