Профилни уплътнения

ПРОФИЛНИ УПЛЪТНЕНИЯ

Профилни уплътнения

 Изберете формата на вашето
уплътнение в зависимост отпредназначението му 
УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ВАЛОВЕ И ОСИ
Вътрешен пръстен с канал

UNI

Вътрешен пръстен с канал
и жлебове за мазане
ORI
Вътрешен пръстен с канал
с обратна опора
HPI
Вътрешен пръстен с канал
тесен профил
SBI
Вътрешен пръстен с канал
тесен профил с канал за мазане
SRI
Вътрешен пръстен с канал
със защитен плат за високо налягане
NOI
Шапковидно уплътнение
за ниско налягане за пневматиката
ST
Сводови уплътнения
с обратна опора, за високи налягания в комбинация с два лагерни пръстена
UD
Конусни уплътнения
(като UD)
UK
Канални уплътнители
с триъгълен праг
UGD
Канално уплътнение UGS
Плътно уплътнение
алтернатива – сводови уплътнения с обратна опора
KESI
БУТАЛНИ УПЛЪТНЕНИЯ
Външен пръстен с канал UNA
Вътрешен пръстен с канал
и жлебове за мазане
ORA
Вътрешен пръстен с канал
с обратна опора
HPA
Вътрешен пръстен с канал
тесен профил
SBA
Вътрешен пръстен с канал
тесен профил с канал за мазане
SRA
Вътрешен пръстен с канал
със защитен плат за високо налягане
NOA
Чашковидно уплътнение
за ниско налягане за пневматиката
MA
Сводови уплътнения
с обратна опора, за високи налягания в комбинация с два лагерни пръстена
UD
Конусни уплътнения
(като UD)
UK
Канални уплътнители
с триъгълен праг
UGD
Канално уплътнение UGS
Пневматично уплътнение PDA
ДРУГИ УПЛЪТНЕНИЯ
O-пръстени OR
Квадратни пръстени RE
Въртящо уплътнениеединично действие KDE
Въртящо уплътнениедвойно действие KDD
Подвижно уплътнениеединично действие OGE
Подвижно уплътнениедвойно действие OGD
Контактно уплътнение AEI
Контактно уплътнение
със защитен праг в средата
AZI