Уплътнителни листове

ЛИСТОВИ УПЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Предлагаме Ви пълна гама уплътнителни листове използвани в промишлеността, производство на следните фирми :

    • Montero FyE, S.A – Испания
    • Gambit Lubawka – Полша
    • LATTY INTERNATIONAL S.A.- Франция
    • ВАТИ – Русия
    • KAUTASIT – Германия

      Като се съобразяваме с изискванията за контрол на замърсяването, ние предлагаме широка гама безазбестови материали, произведени на базата на висококачествени и оптимизирани влакна, пълнители и синтетични свързващи вещества.
Многообразието на съоръжения във всички области на индустрията и разнообразието на работнтите среди налага предлагане на различни по състав и предназанчение материали за уплътняване.


ESA European Sealing Association  : Това е европейската асоциация на производителите на уплътнителни материали, чиито членове по последни данни контролират 85 % от пазара на тези материали в Европа.

FSA Fluid Sealing Association:  Международна търговска   асоциация създадена през 1933год. Членовете и днес представляват 85 % от производителите на уплътнения в Северна Америка…
GCA Gasket Cutters Association      Това е търговска асоциация  представляваща специфичните  интереси на компании произвеждащи уплътнения за различни индустриални приложения…