Каучукови пластини

КАУЧУКОВИ ПЛАСТИНИ

Каучукови пластини за обща употреба

В зависимост от състава си те биват:

произведени от стирол бутадиенов каучук – SBR

Пластините от SBR се характеризират с добра устойчивост на разредени киселини, основи и соли и ниска атмосфероустойчивост, което ги прави подходящи за работа при тези условия. В зависимост от показателя твърдост по Шор пластините SBR биват: тип SBR 50 и тип SBR 70.
Параметри:

 • работна температура: -10 до +70о С
 • твърдост по Шор А: тип SBR 50: 45-55о
  тип SBR 70: 65-75о
 • плътност: тип SBR 50: 1,15-1,25  гр/см2
  тип SBR 70: 1,45-1,55 гр/см2
 • размери: дебелина – от 1 до 10 мм
  ширина – от 600 до 1200 мм на рула
 • без и с текстилна вложка
 • цвят: черен

произведени от естествен каучук NR

Пластините от NR се харaктеризират с високи якостни показатели и добра атмосфероустойчивост.
Параметри:

 • работна температура: -10 до +80о С
 • твърдост по Шор А: 55-65о
 • плътност: 1,10-1,20 гр/см2
 • якост на опън: 14 МРа
 • удължение при скъсване: 350 %
 • без текстил
 • цвят: черен


Каучукови пластини със специално предназначение

В зависимост от предназначението и условията на работа, каучуковите пластини биват:

маслоустойчиви от акрилнитрил бутадиенов каучук – NBR или комбинация от NBR и SBR

Характеризират се с добра устойчивост на масла и горива при работна температура до 70о С.
Параметри:

 • работна температура: -10 до +70о С
 • твърдост по Шор А: 65-75о
 • плътност: 1,30-1,40 гр/см2
 • без и с текстилни вложки
 • цвят: черен
 • размери: дебелина – от 1 до 10 мм
  ширина – от 600 до 1200 мм  на рула

маслоустойчиви от хлорбутадиенов каучук – CR

Характеризира се с относително добра устойчивост на масла, добра водоустойчивост и атмосфероустойчивост.
Параметри:

 • работна температура: -10 до +80о С
 • твърдост по Шор А: 60-70о
 • плътност: 1,45-1,55 гр/см2
 • якост на опън: 7 МРа
 • удължение при скъсване: 250 %
 • без и с текстилни вложки
 • цвят: черен

киселинноустойчиви – комбинация от IR-cis и BR-cis еластомери

Притежават добра устойчивост на концентрирана оцетна и солна киселина при обикновена температура. Не са устойчиви на концентрирана сярна киселина.
Параметри:

 • работна температура: -10 до +80о С
 • твърдост по Шор А: 65-80о
 • плътност: 1,20-1,30 гр/см2
 • якост на опън: 10 МРа
 • удължение при скъсване: 200 %
 • без текстилни вложки
 • цвят: черен

киселинноустойчиви от етилен-пропилен-диен каучук – EPDM еластомер

Добра устойчивост на киселини и основи, водо- и атмосфероустойчивост.
Параметри:

 • работна температура: -10 до +120о С
 • твърдост по Шор А: 60-70о
 • плътност: 1,15-1,25 гр/см2
 • якост на опън: 7 МРа
 • удължение при скъсване: 250 %
 • без текстилни вложки
 • цвят: черен