Неармирани

Таблица за избор на уплътнителни листи

НЕАРМИРАНИ

____Вид____ _________Състав_________

Tmax, ºC

Pmax, bar

BELPA® MOID

целулозни влакна, желатин

130

10

GAMBIT AF-152

NBR, NR и SBR каучук, минерални и синтетични влакна

150

30

GAMBIT SOFT

синтетични влакна, NBR каучук

180

30

GAMBIT AF-202 

арамидни и минерални влакна, NBR каучук

180 

40

 VATI E

NBR каучук, специални пълнители

180

25

GAMBIT AF-200 Universal 

NBR каучук, арамидни и минерални влакна

200 

60

 VATI 22

арамидни и минерални влакна, NBR каучук

200

60

GAMBIT AF-302 

NBR, NR и SBR каучук, арамидни и  минерални влакна

200

40

GAMBIT AF-CD 

синтетични и минерални влакна, NBR каучук

200

80

 BELPA® CSA 25

органични и минерални влакна, NBR каучук

230

40

KAUTASIT CHEMIE 

киселинноустойчиви влакна и еластомери

200

40

BELPA® CSA ACID 

арамидни и минерални влакна, неорганични пълнители, каучук

250

70

GAMBIT AF-300

NBR, NR и SBR каучук, арамидни и минерални влакна

300

100

KAUTASIT AF-100 

арамидни влакна, свързващи вещества, каучук

300

60

KAUTASIT AF-200 

стъклени и арамидни влакна, синтетични свързващи вещества

300

75

 BELPA® CSA 56

арамидни и минерални влакна, синтетичен каучук

320

60

GAMBIT AF-OIL 

арамидни и минерални влакна, NBR каучук

350

100

 GAMBIT AF-200G

минерални и арамидни влакна, NBR каучук и естествен графит

380

80

 GAMBIT AF-400

арамидни и минерални влакна, NBR каучук

360

120

BELPA® CSA 50 

арамидни и неорганични влакна, инертни пълнители, NBR каучук

400

100

 BELPA® CSA 90

арамидни и минерални влакна, NBR каучук

400

100

 BELPA® CSA 320

арамидни и минерални влакна, NBR каучук

400

100

BELPA® CSA 45 

органични и минерални влакна, NBR каучук

400

100

BELPA® CSA 120 

въглеродни и арамидни влакна, синтетичен каучук

450

120

 KAUTASIT AF-400

арамидни влакна, пълнители, свързващи вещества

400

100

 KAUTASIT AF-450

въглеродни и арамидни влакна, каучук

450

130

KAUTASIT SPEZIAL 

неорганични влакна, NBR каучук, специални пълнители

450

130

 PARO GAMBIT

въглеродни и минерални влакна, NBR каучук

450 

100

 BELPAGRAF SL

експандиран графит и корозионен инхибитор

500

200