Панелни филтри

ПАНЕЛНИ ФИЛТРИ

Панелни филтри

   
Тип филтър: 

 P

 PL

 Монтаж:
Тип рамка или кутия

 P duct

  Filtrasept