Дистанционни управления

ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ

Дистанционни управления

Системите за дистанционни управления на  телфери, кранове и други подемни машини  предлагани от фирмата са комбинации от предавател и приемник, производсво на фирма HBC-radiomatic Германия.  Системите отговарят на изискванията на  Европейския съюз, и притежават сертификат DIN EN ISO 9001:2000.

Фирма “КРИОГЕН” ЕООД е единствения дистрибутор на HBC-Radiomatic за България.

ИЗБОР НА СИСТЕМА: В зависимост от конкретните условия се избира комбинацията предавател-приемник, като  винаги може да се поиска консултация.

 Предаватели

Приемници

Orbit
Cubix
Micron 4
Micron 5
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3

FSE 505
FSE 514
FSE 518
FSE 707
FSE 716
FSE 722
FSE 735
FSE 770

 

        Данни за избор на система

Брой едно- скоростни двигатели

Брой двуско-ростни двигатели

Брой команди

Брой пропор-ционални команди

един
два
три
четири
3+грайфер

един
два
три
четири
3+грайфер

до 8
до12
до13
до16
до24
до32
до24+6=
над 32

 четири шест
осем