Накладки

НАКЛАДКИ

Накладки за всички видове спирачки за товарни автомобили и автобуси в комплект със стандартни
свързващи елементи.

Накладки за съединители и дискови спирачки за товарни автомобили, трактори и комбайни.